Iesaki mūs:

Berta.me

 1.  

     Montessori metode ir kā ” Septiņjūdžu zābaki” veseliem bērniem un drošs „atbalsta spieķis” bērniem ar dažādām veselības un  attīstības  problēmām.

  Šī metode ir noderīga visiem - gan veseliem un talantīgiem bērniem, gan bērniem ar veselības vai attīstības problēmām, mācību traucējumiem, hiperaktivitāti, uzmanības deficītu vai autismu.

    Kopš 1907.gada Marijas Montessori radītā metode ir ieguvusi atzinību un popularitāti visos  pasaules kontinentos. Patreiz pasaulē  ir tūkstošos skaitāmu Montessori skolu,  Bērnu māju un Bērnu attīstības Centru, kā arī  Montessori kabineti darbojas vairumā bērnu rehabilitācijas centros. Latvijā šo metodi sāka plašāk iepazīt un ieviest kopš 1995.gada. Plašāku un ātrāku Montessori pedagoģijas ievešanu Latvijā bremzē dārgie  Montessori materiāli un speciāli sagatavoto Montessori  pedagogu trūkums.

 2. Montessori pedagoģija – izglītība dzīvei

   Kas ir Montesori pedagoģijas panākumu „atslēgas”

        Tā ir pedagoģija, kas ir orientēta uz bērnu  un atbilst bērna interesēm un vajadzībām, tā ir pedagoģija, kas atvieglo bērnam mācību  procesu.

        Tā ir bērna respektēšana ,viņa konkrētā brīža fizisko spēju, zināšanu un prasmju bagāžas,  saprašana un akceptēšana ,  pieņemšana,  atbalstīšana un pacietīga iedrošināšana . Lūdzu nejaukt ar lutināšanu un izdabāšanu bērnam !  Montessori nodarbībās bērns netiek steidzināts un raustīts tikai tāpēc, ka viņš noteiktā laikā nav pabeidzis uzdevumu vai arī vēlas šo uzdevumu patstāvīgi atkārtot.  Pozitīvā, mierīgā gaisotne rada bērnā stabilu drošību, pārliecību par savām spējām un veicina vēlēšanos darboties, mācīties savā tempā .

        Marija Montessori pierādīja, ka  bērnam ir savs iekšējais dzinulis uz kaut ko, zināmā vecumā, ko nosauca par  sensitīvajiem  periodiem. Tā bērnam  izpaužas kā  padziļināta interese par kādām konkrētām lietām (piemēram, interese par sīkajiem priekšmetiem 1,5-2g.vec.; par  kārtību - 2-3 g.vec.; par skaitļiem un matemātiku ap 4-5 g.vec.).   Tādēļ pieaugušajam ir svarīgi  uzmanīgi vērot bērnu un izmantot šos periodus pārdomāti .

         Apmācības panākumu „atslēga” ir sagatavota vide - tā ir vide, kurā bērns var maksimāli netraucēti darboties, kur valda bērnam saprotama kārtība katrai lietai. Mēbeles nodarbību telpā ir atbilstošas bērnu  augumam, plaukti atvērti , lai ir brīvi pieejami materiāli uzdevumu veikšanai. Materiāli ir īsti, reāli ar funkcionālu pielietojumu, no dabiskiem materiāliem , arī plīstoši (bērns mācās saudzēt). Katrs materiāls ir vienā eksemplārā, lai mācītu bērnam  pacietību un prasmi kontaktēties ar apkārtējiem, māca izvēlēties.  Galdi, krēsli, paklāji nodarbību laikā pēc vajadzības  ir brīvi  pārvietojami  telpā . Bērns izvēlas materiālu  un vietu , kur veikt konkrēto uzdevumu. Pēc katra uzdevuma pabeigšanas, bērns sakārtoto materiālu un noliek atpakaļ  vietā. Tāpat arī  galdi un krēsliņi tiek  aiznesti un sakārtoti vietās.   Ārējā kārtība bērnam dod iekšējo kārtību - harmoniju .

   Montessori didaktiskie materiāli  ir sakārtoti  konkrētās zonās:

   Katram materiāla komplektam ir savs pielietojums, savs īpašs attīstošs uzdevums un funkcijas.

  1)      Praktiskās dzīves uzdevumi: 

  Tie ir uzdevumi, kas māca bērnam dzīvot.  Moto "Palīdzi man to izdarīt pašam!"M.M. Māca pašapkalpošanās iemaņas , rūpēties par apkārtējo vidi, māca sociālos kontaktus – sasveicināšanos, atvadīšanos pateikšanos, atvainošanos, arī galda kultūru.  Šie uzdevumi  arī  trenē un attīsta bērna kustību koordināciju, sīko un visa ķermeņa muskulatūru, vispārējo un smalko motoriku, acu-roku kustību koordināciju . Attīsta gribu, pacietību,  koncentrēšanās spējas un  atmiņu .

  2)      Sajūtu attīstības materiāli:

  Sensorais materiāls ir  kā „atslēga uz apkārtējo pasauli”.

  Veicina visu maņu-redzes, dzirdes, taustes, garšas, ožas, telpiskās uztveres attīstību.

  Mērķis : Veicināt bērna fizisko un bioloģisko attīstību; Veicināt valodas un sociālo attīstību; Attīsta bērna garīgās spējas un veidojas inteliģence.

  3)      Valodas attīstības materiāli:

  Palīdz attīstīt bērna valodu. Mācās lasīt un rakstīt izmantojot   4  maņas (taustes,  redzes, dzirdes un kinestēziskās). Lasīšanas prasmes tiek apgūtas  pēc 3-pakāpju apmācības metodes.

  4)      Matemātikas materiāli:

  Materiāls ir interesants, krāsains un pievilcīgs bērniem un sakārtots secībā no vienkāršākā uz sarežģītāko, ievada bērnu skaitļu sistēmā, matemātiskās operācijās. Caur konkrētu materiālu un konkrētu darbošanos , veicina un  attīsta bērna interesi un matemātisko  prātu.

  5)      Kosmiskās audzināšanas materiāli:

  Iepazīstina ar bioloģiju, ģeogrāfiju, vēsturi. Tā ir apkārtējās vides iepazīšana un vides audzināšana. 

  Tikpat svarīga loma ir speciāli apmācītam pedagogam  un vecākiem, kuru uzdevums ir  palīdzēt attīstīt bērna dotumus.

  Montessori speciālā pedagoģija – ārstnieciskā pedagoģija

  M.Montessori  atklāja un izveidoja savu pedagoģijas sistēmu , lai palīdzētu bērniem ar attīstības problēmām. Montessori pedagoģija ieguvusi ārstnieciskās pedagoģijas statusu un kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu sociālpediatrijas jomā.

  Ko tā dod?

     Montessori   pedagoģija dod  bērnam visas dzīvei nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes, palīdz kompensēt traucējumus, izveido jaunas spējas un intereses.

  Mērķis -  piepildīta dzīve bērnam.