Iesaki mūs:

Berta.me

 1.    Biedrība „Sabiedriskā aģentūra bērnu īpašām vajadzībām „Saulessvece” dibināta 2004.gada 23.jūlijā, Aizputē, Skolas ielā 1.

  Organizācijas mērķi un uzdevumi

  • Bērnu attīstības veicināšanai labvēlīgas vides izveidošana. 
  • Attīstošo nodarbību organizēšana ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām.
  • Informācija un atbalsts ģimenēm ar bērniem attīstības un integrācijas jomās.
  • Montesori pedagoģijas popularizēšana.
  • Brīvprātīgo kustības veicināšana.

  Organizācijas darbība

  • 2004.gadā biedrība organizē logopēda – Montesori pedagoga  konsultācijas un nodarbības bērniem ar dzirdes un valodas attīstības problēmām
  • 2005.gadā biedrībai piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss jomās – pilsoniskās sabiedrības veicināšana un atbalsts izglītībai.
  • 2009.gadā realizēts projekts „Bērnu nodarbību telpas remonts, mēbeļu un aprīkojuma iegāde” ar LKIF, LSIF finansējumu un Aizputes domes atbalstu. Tiek atvērta „Montesori darbnīca”  bērniem.
  • 2011.gadā realizēts projekts „Studija MPG - mieram, priekam, gudrībai” ar LKIF finansējumu, Aizputes novada domes un brīvprātīgo atbalstu. Ir iekārtota un aprīkota atsevišķa mācību telpa.
  • 2011.gadā noslēgts sadarbības līgums ar NVA projekta „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.
  • 2014.gadā realizēts, Fonda "Ziedot.lv" atbalstīts, sociālā atbalsta projekts. Iekārtota nodarbību telpa logopēda, fizioterapeita nodarbībām. Logopēda un mūzikas terapijas nodarbības bērniem.
  • No 2016.gada - 2018.gadam sadarbībā ar NVA tiek realizēts ESF projekts "Jauniešu garantijas".